Noorderbreedte Oosterlengte introductieafbeeldingen

(8)

Waar?

Nog onbekend. Ik ben opgegroeid nabij Nijmegen en heb in mijn jeugd veel gespeeld, gefietst en gewandeld in het Heumensoord. Een bos dat voornamelijk bestond uit rechthoekige naaldboompercelen bestemd voor de houtproductie. Een typisch productiebos met bomen van dezelfde soort zoals er in die tijd veel waren. Al enige tijd is er een proces gaande waarbij al deze bossen omgevormd worden tot bossen met meer diversiteit. Mijn schetsvoorstel bevindt zich in zoín bos dat bezig is te veranderen en dat is aangeplant op een licht geaccidenteerde zandgrond.

Waarom?

Het voorstel wil het veranderingsproces van het bos zichtbaar maken en cultuurhistorische waarde geven. Het bewerkstelligd dat de bezoeker zich op een nieuwe manier met het bos gaat verhouden.

Hoe?

Door een vlonder te maken rond de resten van recent gekapte bomen in het midden van een bosperceel ontstaat er een platvorm dat lichter is dan de omgeving. De planken volgen de richting van het beplantingsgrid van het productiebos maar zijn nog rechter en strakker dan het grid zelf. Door de contouren van de bomen (op een afstand van enkele centimeters) zo precies mogelijk te volgen en uit te zagen zie je dat de bomen, ook al staan ze in het gelid, organisch van vorm zijn. Er ontstaat een lichte en uitnodigende plek in het bos. Je kan gaan zitten op het vlonder of op een afgezaagde boomstronk. Het platvorm is bruikbaar maar mist de vanzelfsprekend van een bank of een picknickset. Door het hout heel dicht naar de boom te brengen wordt de productiefunctie van het bos in het verleden duidelijk gemaakt.

Duur?

Het platvorm kan ongeveer zes jaar bestaan. Het veranderingsproces van het productiebos is in gang gezet en de natuur zal de open plek in het bos overnemen. Het is mogelijk het idee op een andere plek uit te voeren met de bomen die vrij gekomen zijn op de locatie van het eerste vlonder. Na twee a drie jaar zijn de gekapte bomen voldoende gedroogd om te verwerken tot planken om een nieuw vlonder te maken. Op deze manier gaat het idee reizen door verschillende (ex) productie bossen in Nederland.