Schaduw van een ru´ne introductieafbeeldingen

(6)

De omgeving waardoor we worden omringd, stuurt ons heel vanzelfsprekend. Zelf hebben we dat nauwelijks in de gaten. De beleving van een plek laat ons vaak gedachteloos en automatisch oordelen en handelen. In een gebouwde omgeving is die sturing in sterke mate aanwezig. Omdat de sturing van onze beleving in een gebouwde omgeving zo sterk is, is het mijn inziens heilzaam het proces van bouwen en afbreken bewuster te laten plaatsvinden. Het proces kan bewust vertraagd of tijdelijk stil gezet worden. Functie van die vertraging is dat ons gedachteloos oordelen en handelen ter discussie gesteld wordt.

Omdat de gemiddelde levensduur van een gebouw veel langer is dan dat van een mensenleven beschouwen we bebouwing als vaststaand en onveranderlijk. Zowel het ontstaan als het verdwijnen van een gebouw is daardoor iets bijzonders. In het bouwproces zijn rituelen ontstaan, het leggen van de eerste steen en het bereiken van het hoogste punt zijn daar voorbeelden van. Voor de afbraak of het verval van een gebouw bestaan nog geen rituelen.