Schetsvoorstel Buytenwegh introductieafbeeldingen

(13)

Wanneer?

Voorjaar 2015

Waar?

De Vorstiusrode, haaks op de uitvalsweg Amerikaweg, vormt de entree naar de wijk Buytenwegh in Zoetermeer. Een plek met een sterk stedelijk karakter, een knooppunt van wegen, railverbindingen en fietspaden. Wat opvalt rond de beoogde locatie van het kunstwerk, is dat de plek heel stedelijk en druk, maar tegelijkertijd ook heel groen is. Daarnaast is de beleving van de plek door de verschillende gebruikers zeer verschillend.
De automobilist beleeft de Amerikaweg comfortabel. De weg wordt omgeven door groen en is licht gekromd. Ter hoogte van de afslag naar de wijk Buytenwegh is er een verdichting van infrastructuur. Het viaduct van RandstadRail fungeert als entree naar het stadscentrum.
De voetganger en fietser ervaren de plek heel anders. Met een lagere snelheid merk je dat je onder het viaduct en rond de andere vervoerskruisingen een andere wereld betreedt. De voetganger en fietser zijn toch vooral te gast in de parallelle wereld van de automobilist. De automobilist (zelf achter glas en min of meer afwezig) drukt het sterkst zijn stempel op de omgeving.

Wie?

De gemeente Zoetermeer.

Waarom?

Ik wil van deze transitruimte ook verblijfsruimte maken, een plek waar mensen kunnen verblijven, praten en genieten van het uitzicht. De fietser en voetganger veroveren een plek in de wereld, die gedomineerd werd door de automobilist. Het reizen en bewegen is niet alleen een zakelijke bezigheid je kan van die bezigheid genieten, het is letterlijk maar ook figuurlijk een transitie naar een andere werkelijkheid.

Hoe?

Het viaduct van RandstadRail met het perron, dat ook dient als oversteek plek over de Amerikaweg, krijgt een uitzichtpunt. De reiziger wordt uitgenodigd om de omgeving te bekijken en het gehele perron wordt een venster op de groene transitruimte.
Het heuvel-vormige talud van de Vorstiusrode wordt aan de andere zijde van de Amerikaweg uitgebreid. Op het nieuwe talud wordt het woord “wegh” aangebracht, op het andere het woord “buyten”. Buyten refereert aan het vele groen in de omgeving, wegh naar de letterlijke weg van asfalt en naar het figuurlijke weg zijn en weg gaan. De letters worden gevormd door middel van ronde reflecterende plaatjes die 's avonds en 's nachts oplichten en nagloeien in het licht van de koplampen van de auto's die rond het talud rijden.

Materiaal?

Het materiaal is ontleend aan de wegenbouw.
Voor het uitzichtpunt: beton en een stalen hekwerk.
Voor het talud: zand, aarde, bomen en reflecterende en nagloeiende plaatjes.